Op internet wordt veel gekocht en verkocht, bijvoorbeeld via webwinkels en Marktplaats. Helaas zijn niet alle kopers en verkopers even eerlijk. Lees dit artikel als u meer wilt weten over internetoplichting en over wat u kunt doen als u bent opgelicht.

Toenemende internetoplichting
U heeft het vast wel eens gehoord of misschien wel zelf meegemaakt. U koopt iets via internet en vervolgens wordt het artikel na betaling niet verzonden. Als u dan probeert om contact op te nemen met de leverancier is deze met de noorderzon vertrokken. Internetoplichting: het komt tegenwoordig helaas erg vaak voor. Door de toename van onlineverkopen neemt ook de internetoplichting toe. Er zijn oplichters die hiervoor een specifieke website oprichten, maar er zijn ook oplichters die via internetfora of Marktplaats oplichten. Hieronder volgen nu een paar tips om in uw achterhoofd te houden wanneer u iets via internet koopt.

Tips om internetoplichting te voorkomen
1. Doe onderzoek via Google naar de webwinkel waarmee u zaken wilt doen. Ook kunt u kijken op de sites: www.opgeletopinternet.nl of www.opgelicht.nl
2. De politie houdt een database bij van internetoplichters. Als burgers aangifte doen van internetoplichting worden deze aangiften geïmporteerd naar de database. Indien een door de burger opgegeven rekeningnummer of naam van een webwinkel meer dan een bepaald aantal keren voorkomt in de database, wordt deze gekenmerkt als ‘verdacht’. U kunt deze database dus doorzoeken om te kijken of een rekeningnummer of webwinkel voorkomt in de database. U kunt deze database vinden op de volgende website.
3. Kijk altijd naar de reputatie van een verkoper indien u via Marktplaats iets wilt kopen.
4. Doe aan prijsvergelijking: als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo.
5. Betaal uw aankopen via Paypal of creditcard. Als een in aanmerking komend object dat u online heeft gekocht niet wordt geleverd of niet aan de omschrijving van de verkoper voldoet, vergoedt PayPal Aankoopbescherming het volledige bedrag. Als u van de Aankoopbescherming gebruik wilt maken, dient u binnen 180 dagen na betaling een geschil te openen. Als er geen bevredigend antwoord van de verkoper wordt ontvangen, moet u het geschil binnen 20 dagen na het indienen omzetten tot een claim. PayPal zal dan een beslissing nemen. Meer informatie over betalen via PayPal en ook over welke artikelen onder de in aanmerking komende objecten vallen vindt u op de volgende website.
U kunt ook betalen via uw creditcard. Vrijwel alle creditcards bieden een gratis aankoopverzekering. Via deze verzekering zijn alle aankopen die met een creditcard worden gedaan voor een bepaalde periode verzekerd tegen vermissing, diefstal of schade. De periode waarin aankopen verzekerd zijn is afhankelijk van de kaart.
6. Indien u het niet vertrouwt: niet doen!

Strafbaar
Oplichting is strafbaar gesteld in artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht. Van strafbare oplichting kan alleen worden gesproken als men het oogmerk heeft om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen. Dit kan gebeuren doordat de partij met wie u zaken heeft gedaan gebruik heeft gemaakt van een valse naam of een valse hoedanigheid, door listige kunstgrepen of door een opeenstapeling van leugens. Niet iedere gepleegde wanprestatie kan dus worden aangemerkt als oplichting.
Als u van mening bent dat u slachtoffer bent geworden van internetoplichting, dan kunt op meerdere manieren aangifte doen: via internet (www.mijnpolitie.nl), telefonisch (via 0900-8844) of op een politiebureau. Aangifte doen via internet is de handigste manier. Het neemt minder tijd in beslag en de aangiftes komen direct bij de juiste afdeling terecht. Er is bij de politie namelijk één centraal punt ingericht waar aangiftes over internetoplichting worden beoordeeld en onderzoeken worden voorbereid.

Civiele procedure bij internetoplichting
Indien er geen sprake is van strafbare oplichting kunt u ook een civiele procedure starten. Bij internetoplichting is er vrijwel altijd sprake van een overeenkomst tussen koper en verkoper. Een van de partijen houdt zich in het geval van oplichting niet aan de overeenkomst. U kunt in dat geval de wederpartij eerst schriftelijk in gebreke stellen. Dit kan door een brief of e-mail waarin u een redelijke termijn geeft om alsnog het product toe te zenden. Indien de wederpartij de overeenkomst dan nog niet nakomt is er sprake van wanprestatie. U kunt dan een civielrechtelijke procedure starten bij de rechter.
In de praktijk is het niet eenvoudig om internetoplichters op te sporen en te vervolgen. Ze maken namelijk vaak gebruik van een valse identiteit en reageren niet op berichten. Ook worden slachtoffers afgeschrikt doordat de kosten van verhaal vaak hoger zijn dan de waarde van het product. Voorkomen is daarom beter dan genezen!

Categorieën: Uncategorized