Met welke problemen kunt u bij ons terecht?
In principe met elk juridisch getint probleem. De ervaring leert dat de meeste vragen van mensen die een inloopspreekuur bezoeken, betrekking hebben op arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, huurrecht, consumentenrecht en personen- en familierecht. Maar ook voor problemen op andere rechtsgebieden kunt u bij ons terecht. Klikt u hier voor een overzicht.

Door wie wordt u geholpen?
Onze medewerkers zijn allen student van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het zijn enthousiaste en gemotiveerde studenten die op deze manier ervaring opdoen in de praktijk. Zij beschikken over de voldoende kennis om u te kunnen helpen met uw probleem. Bovendien hebben zij de mogelijkheid om bij het oplossen van complexe juridische problemen de hulp in te roepen van universitaire docenten en hoogleraren.

Zijn er kosten aan verbonden?
Onze medewerkers werken allemaal op vrijwillige basis voor de rechtswinkel. Er zijn dus geen kosten verbonden aan onze dienstverlening.

Wat kunt u van ons verwachten?
De rechtswinkel heeft tot doel om, onafhankelijk van welke instelling dan ook, juridische bijstand te verlenen en tracht dit te bereiken door het houden van inloopspreekuren, het geven van juridisch advies, het geven van voorlichting en (in sommige gevallen) het daadwerkelijk verlenen van rechtsbijstand. Daarnaast is het ook mogelijk dat wij bemiddelen tussen u en uw wederpartij.

De aan de rechtswinkel verbonden medewerkers zijn allen rechtenstudent. Hoewel zij altijd hun uiterste best doen om u zo goed mogelijk van juridisch advies te voorzien, kan het in sommige gevallen voorkomen dat zij u (door de complexiteit van het probleem) toch niet kunnen helpen. In zo’n geval is het raadzaam om professionele hulp in te schakelen. De medewerkers zullen u dan doorverwijzen naar de juiste instantie(s).

Vanzelfsprekend zullen onze medewerkers alle gegevens vertrouwelijk behandelen.

Waar en wanneer is er een inloopspreekuur?
De rechtswinkel houdt één of meerdere keren per maand een inloopspreekuur op de volgende locaties:

  • Elst: elke eerste en derde donderdag van de maand van 18.30 tot 19.30 uur in ontmoetingscentrum Onder de Toren;
  • Huissen: elke eerste woensdag van de maand van 19.00 tot 19.45 uur in sporthal De Brink;
  • Bemmel: elke eerste maandag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur in De Kinkel.
  • Oosterhout: elke derde woensdag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur in De Schakel.

Voor de bereikbaarheid van onze locaties kunt u hier klikken.

Is de rechtswinkel buiten een inloopspreekuur om ook te bereiken?
In principe handelen wij alle juridische vragen en/of problemen af tijdens een inloopspreekuur.
De reden hiervoor is dat wij u dan beter en sneller kunnen helpen. Mocht het nodig zijn om buiten een inloopspreekuur om nog contact met u te onderhouden dan gaat dit veelal per e-mail.
Op deze manier is het mogelijk om adequaat te werk te gaan. Ook voor overige vragen en/of opmerkingen zijn wij via ons e-mailadres  (info@rechtswinkeloverbetuwe.nl) te bereiken of via de contact-pagina.

Hoe verloopt het afhandelen en oplossen van zaken?
Tijdens één van de inloopspreekuren heeft u de mogelijkheid om uw vragen of problemen van juridische aard aan onze medewerkers voor te leggen. Zij kunnen dan, afhankelijk van de complexiteit van uw vraag of probleem, ter plekke een advies geven of de zaak verder in behandeling nemen. Indien een zaak in behandeling wordt genomen, zullen de medewerkers deze buiten het inloopspreekuur verder afhandelen. Dit zal onder andere het geval zijn bij het opstellen van brieven, het inwinnen van informatie bij derden, het verrichten van literatuuronderzoek of het benaderen van de wederpartij. De medewerkers houden dan contact met u per telefoon, e-mail of postverkeer.

Wat neemt u mee naar een inloopspreekuur?
Indien uw vraag betrekking heeft op bijvoorbeeld een brief van de gemeente, een salarisstrookje, een arbeidsovereenkomst of een huur- of koopovereenkomst, dan is het aan te raden daar van te voren een kopie van te maken en deze mee te nemen naar het inloopspreekuur. Wij kunnen deze kopie(ën) dan gebruiken bij het oplossen van uw probleem, zonder dat u de beschikking over uw originele stukken kwijtraakt.