Het bestuur van Rechtswinkel Over-Betuwe 2020-2021 bestaat uit:

Job Berns
Voorzitter

Vivian Pijls
Secretaris

Marieke van Zanten
Penningmeester