Veel mensen vinden belastingaangifte doen een vervelende klus. Ook dit jaar zullen veel mensen er toch weer aan moeten geloven. Voor 1 mei 2016 moet de belastingaangifte worden gedaan. Daarom hieronder enkele aandachtspunten over de belastingaangifte op een rij.

Aftrekposten
Bij de belastingaangifte is het van belang om goed te kijken naar de aftrekposten waar u recht op heeft. Aftrekposten worden van het inkomen afgetrokken, waardoor over een kleiner bedrag belasting betaald wordt. Het is dus zeker de moeite waard om hier even goed naar te kijken. Let wel goed op in welk jaar de kosten gemaakt zijn! De kosten zijn namelijk alleen aftrekbaar in het jaar waarin ze gemaakt zijn. Het gaat dus om het moment waarop de uitgaven gedaan zijn. Hiervoor is het verstandig om bonnetjes goed te bewaren. Vooral bij de aftrekposten is van belang dat u de bewijzen heeft van de gemaakte kosten.

Aftrekposten die veel gebruikt worden zijn de eenmalige aftrekbare kosten voor de eigen woning, de hypotheekrenteaftrek en de zorgkosten. Als de zorgkosten niet vergoed worden door de verzekering zijn deze vaak aftrekbaar van het inkomen. Hierbij is wel van belang dat ze boven een drempelbedrag uitkomen. Wat dit drempelbedrag is hangt af van uw drempelinkomen. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten, zonder de persoonsgebonden aftrek.

Onder bepaalde voorwaarden mogen ook reiskosten van openbaar vervoer tussen woning en werk worden afgetrokken. Ook als de werknemer een vergoeding betaalt voor de reiskosten kan er soms nog een bedrag worden afgetrokken. De vergoeding wordt namelijk afgetrokken van het bedrag van de reiskostenaftrek. Als u in aanmerking wilt komen voor de reiskostenaftrek moet u minstens 10 kilometer van uw werk af wonen en minstens één keer per week naar uw werk toe gaan. Het maximumbedrag van de reiskostenaftrek voor 2015 bedraagt 2055 euro.

Ook giften mogen vaak worden afgetrokken. Dit mag bijvoorbeeld als een gift gedaan is aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Veel mensen vergeten nog al eens giften die bijvoorbeeld gedaan zijn aan een kerk terwijl dit vaak wel een ANBI is. Waar ook nog regelmatig verwarring over bestaat, is het goede doel bij het kopen van een lot. Vaak wordt bij loterijen gezegd dat een deel van je geld naar een goed doel gaat. Dit mag echter niet gezien worden als een gift omdat er sprake is van een tegenprestatie (de kans om geld te winnen).

Vooraf ingevulde aangifte
Tegenwoordig heeft u de optie om een vooraf ingevulde aangifte te gebruiken; de belastingdienst heeft dan al wat gegevens ingevuld. Op deze manier wordt de belastingaangifte iets makkelijker gemaakt. Let op: het is wel van belang dat deze

gegevens allemaal kloppen. Zorg er daarom voor dat u dit goed controleert! Wellicht kloppen niet alle gegeven en loopt u het risico dat u teveel betaalt.

Enkele veranderingen
* Onder bepaalde voorwaarden mochten kosten voor levensonderhoud van kinderen onder de 21 jaar worden afgetrokken. Vanaf 2015 is dit echter niet meer mogelijk.
* Studenten met recht op studiefinanciering konden in het studiejaar van 2014/2015 nog hun studiekosten aftrekken (denk aan kosten van leermiddelen). Ook dat is veranderd vanaf het studiejaar 2015/2016. Nu mogen alleen studenten die geen recht meer hebben op studiefinanciering nog studiekosten aftrekken.
* Rente over de restschuld van een woning is langer aftrekbaar. De termijn was voorheen 10 jaar maar is nu verlengd met 5 jaar. De rente over de restschuld van een woning is nu dus tot 15 jaar na verkoop van de woning aftrekbaar. Let op! Deze regeling is alleen van toepassing op restschulden die zijn ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017.

Belastingaangifte blijft voor veel mensen vervelende klus. Maar het is wel verstandig om er toch even goed voor te gaan zitten zodat u niets over het hoofd ziet. Zoals u hierboven heeft kunnen lezen zijn er vooral veel verschillende aftrekposten met veel verschillende regels. Het verstandig om even goed te kijken welke aftrekposten voor u van belang kunnen zijn. Op www.belastingdienst.nl kunt u precies zien wat de eisen zijn per aftrekpost. Om het werk iets te verlichten is het slim als u gedurende het jaar een overzichtelijke administratie bijhoudt. Bewaar bijvoorbeeld ook alle belangrijke bonnetjes meteen even in een mapje of doosje. Dit kan u vaak veel werk besparen als u weer aangifte moet doen.

Categorieën: Uncategorized